Nákup

Mise a vize


Abychom dosáhli své vize a zvýšili hodnotu podniku, bude se naše organizace zaměřená na zákazníka soustředit na dosažení dokonalosti dodavatelského řetězce. Ke splnění těchto cílů budeme:

  • Vyvíjet globální síť cenných zdrojů dodávek
  • Upoutávat a udržovat globální organizaci odborníků dodavatelského řetězce zaměřenou jak na interní, tak na externí zákazníky
  • Zavedeným proaktivním přístupem k trvanlivosti dodavatelů a předběžnými činnostmi v oblasti zdrojů minimalizovat dodavatelská rizika
  • Podporovat růst a očekávání zisků společnosti Henniges Automotive pomocí měřitelných cílů, cílů, které odrážejí cíle podniku a bezchybné provedení

 

Nákup

Přehled výrobků

Společnost Henniges Automotive dodává těsnění automobilů a antivibrační řešení světové třídy. Chcete-li se o našich produktech dozvědět více, klikněte na níže uvedený odkaz „další informace".

další