TPV

TPV automobilová těsnění

Hlavní výhody použití TPV materiálu na těsnících systémech automobilů jsou ve snížení hmotnosti dílů a to až o 30% (důvodem je nižší hustota oproti EPDM), možnost kombinace měkkých a tvrdých extruzních a vstřikovacích materiálů vč. enkapsulace skel, náhrada kovových výztuh pomocí PP nosiče a možnost recyklace dílů a znovupoužití do stejných nebo podobných výrobků. V neposlední řadě stojí nižší náklady na pořízení vytlačovacích linek, kratší časy cyklů při vstřikování, kratší časy potřebné na začištění dílů od přetoků, což se pozitivně projevuje jak ve mzdových nákladech tak investicích do strojního vybavení.

Další možností využití technologie TPV spočívá v možnostech náhrady tradičních flokovaných funkčních částí dílů za koextrudovanou vrstvu slipcoatingu, který může plnit různé účely a plně nahrazuje vlastnosti floků nebo laků. Výhodou tohoto řešení je redukce materiálových nákladů a zvýšení kvality vstřikovaných částí, kde nehrozí riziko poškození nebo otlaků od forem, tak jako u tradičně flokovaných dílů.

  • Těsnění vedení skel
  • Obstříknuté sklo
  • Těsnení spáry
  • Těsnění šachty dveří
  • Ozdobná střešní líšta
  • Těsnění přední kapoty

TPV materiály

TPV materiály vybíráme a vyvíjíme spolu s našimi dodavateli tak, abychom zajistili nejen funkčnost našich těsnících systémů, ale samozřejmě také splnili všechny požadavky včetně požadavků zákonných. TPV materiál je dodáván ve formě granulátů, které pomocí našich technologií zpracováváme na finální výrobky. Používáme celou škálu TPV od měkkých s tvrdosti 25 ShA až po tvrdé s hodnotami 50 ShD.

Materiál, který nabízí řadu výhod oproti tradičním materiálům: Jedná se o polymerní materiál, který má vlastnosti elastomeru (EPDM pryže), ale dá se zpracovávat jako termoplast. Ve srovnání s pryží odpadá chemický a energeticky velmi náročný proces vulkanizace při zachování srovnatelných užitných vlastností výrobků. Schopnost TPV měnit svůj stav z kapaliny na kaučukovitý výrobek je rychlý a opakovatelný. Tato vlastnost dává TPV výhodu opakovatelného použití – recyklovatelnost a výrazné snížení energetické náročnosti při samotném zpracování. Jeho další výhodou je výrazně nižší hustota oproti pryži – výrobky z TPV mají až o 30 % nižší hmotnost!

Přehled výrobků

Přehled výrobků

Společnost Henniges Automotive dodává těsnění automobilů a antivibrační řešení světové třídy. Chcete-li se o našich produktech dozvědět více, klikněte na níže uvedený odkaz „další informace".

další