Logistika


Společnost Henniges Automotive se rozhodla dosáhnout dokonalosti v rámci řídicích procesů dodavatelského řetězce, postupů a protokolů vzájemným doplňováním vizuálního managementu a systémů ERP. Při obsluhování našich zákazníků v oblasti výroby originálních zařízení a víceúrovňových zákazníků jsme schopni prostřednictvím EDI přijímat všechny objednávky zákazníků z celého světa a zpracovávat zásilky pomocí skenování čárových kódů a automatizovaného zpracování ASN.

Snažíme se vysoce efektivně plnit nebo překračovat všechna očekávání zákazníků pochopením výzev při řízení rozsahu, škály a složitosti dnešního globálního dodavatelského řetězce. Společnost Henniges se strategicky zaměřuje na plnění těchto potřeb a na trvalé zlepšování ve všech aspektech svého podnikání. Této úrovně výkonnosti dosahujeme vysokým důrazem na předběžné plánování, řízení procesů, eliminací odpadů, zavádění nejlepší oborové praxe a bezchybné provedení.

Provozní činnosti

Přehled výrobků

Společnost Henniges Automotive dodává těsnění automobilů a antivibrační řešení světové třídy. Chcete-li se o našich produktech dozvědět více, klikněte na níže uvedený odkaz „další informace".

další