Vize, mise a kultura

Vize

Stát se celosvětovým leaderem v oblasti těsnicích systémů pro automobilové aplikace.

Mise

Dosáhnout své vize a zvýšit hodnotu podniku. Naše organizace zaměřená na zákazníka bude:

 • Neustále usilovat o inovace produktů a procesů
 • Rozvíjet světovou přítomnost pro klíčové obchodní procesy
 • Dosahovat dokonalosti výroby a dodavatelského řetězce
 • Zvyšovat rozmanitost zákazníků a rozšiřovat jejich základnu
 • Přitahovat výjimečné lidi a rozvíjet je

Kultura

Vytvářet kulturu, ve které každý pracovník přispívá k úspěchu společnosti a svému osobnímu rozvoji:

 • Bezúhonnou, čestnou a poctivou prací
 • Vytvářením smyslu pro naléhavost ve všem, co děláme
 • Řízením na základě přesných dat a jasných skutečností, do kterého se pracovníci velkou měrou zapojují, svým odhodlání m a odpovědnosti
 • Vytvářením prostředí, ve kterém se učíme a které podporuje trvalé zlepšování a týmovou práci
 • Zachováváním otevřené a kreativní mysli s pozitivním přístupem
 • Přispíváním k bezpečnosti a zdraví každého člověka, společnosti a životního prostředí

Společnost

Přehled výrobků

Společnost Henniges Automotive dodává těsnění automobilů a antivibrační řešení světové třídy. Chcete-li se o našich produktech dozvědět více, klikněte na níže uvedený odkaz „další informace".

další